Nedan följer en lista med länkar till 21 korta videofilmer på Youtube. I varje film tar gymnasieläraren Henrik Birkebo upp ett moment inom den grundläggande engelska grammatiken och under varje länk kan du läsa en kort beskrivning av respektive films innehåll. Högerklicka på länken och öppna i nytt fönster (beroende på vilken webbläsare du har).

För att befästa dina kunskaper finns det även en hänvisning till lämpligt och roligt övningsmaterial. När du har tittat på respektive film en eller flera gånger är det bara att klicka på länkarna under "Öva". Du hamnar då på lite olika sajter där du kan träna. Jobba framåt i ditt eget tempo!

1. Introduktion

Låt dig inspireras att hugga tag i den grundläggande grammatiken!2. Substantiv 1 (klicka för att se videofilm)

"Fågel", "fisk" och "kärlek" är exempel på ord tillhörande ordklassen substantiv. Hur känner man igen substantiv på engelska?
Lär dig hur!

Öva:
3. Substantiv 2 (klicka för att se videofilm)

Hur blir det med pluralformen av substantiv på engelska? Lär dig hur!

Öva:
4. Substantiv 3 (klicka för att se videofilm)

Genitivformen av substantiv uttrycker gärna ägande (ex. "mannens hatt"). Hur fungerar det på engelska?

Öva:
5. Personliga pronomen (klicka för att se videofilm)

Här får du lära dig vilka de personliga pronomenen är och hur de används. Du behöver detta för att kunna ta dig framåt till de nästa filmerna!

Öva:6. Reflexiva pronomen (klicka för att se videofilm)

Som i "vi roar oss" (= "we amuse ourselves"). Här förklaras vad som gömmer sig bakom etiketten "reflexiva pronomen".

Öva:
7. Possessiva pronomen (klicka för att se videofilm)

De possessiva pronomenen uttrycker ägande (eng. "possess" betyder "äga"). Här får du lära dig hur de används.

Öva:
8. Relativa pronomen (klicka för att se videofilm)

Du kan bli trygg i att använda dessa så kallade relativa pronomen: who, which, that, whose.

Öva:
9. Demonstrativa pronomen (klicka för att se videofilm)

De "utpekande" pronomenen: "den här", "de där" och så vidare. In English.

Öva:10. Interrogativa pronomen (frågepronomen) (klicka för att se videofilm)

"To interrogate" innebär att ställa frågor. Dessa pronomen kallas därför också för "frågepronomen". Här får du lära dig hur de
används.
11. Some/Any (klicka för att se videofilm)

När använder man "some" och när använder man "any"? Det finns några sköna fyrkantiga regler att luta sig mot!
12. There is/There are/It is (klicka för att se videofilm)

Svenskans "det är" är väldigt användbart: "det är kallt" likaväl som "det är ett hål i min ficka". På engelska kommer man inte undan
riktigt lika enkelt. Lär dig hur man gör!

Öva:
13. Verb introduktion (klicka för att se videofilm)

Verben är den kanske viktigaste ordklassen. Hur känner man igen ett verb? Vad är det frågan om? Lyssna till detta innan du fortsätter med verben!
14. Verb: HAVE (klicka för att se videofilm)

"To have" används som huvudverb men framför allt som hjälpverb. Här får du förklaringen hur.

Öva:
15. Verb: BE (klicka för att se videofilm)

"To be or not to be", som Shakespeares prins Hamlet utbrister. Du behöver inte darra på manschetten när det gäller dettta
fundamentala huvud- och hjälpverb.

Öva:
16. Verb: DO (klicka för att se videofilm)

Ännu ett verb vars användning spänner brett. Lär dig grunden.

Öva:
17. Verb: temaformer och tempus (klicka för att se videofilm)

Rubriken avskräcker men här förklaras ytterligare hur verbens tempusböjning går till. Fyrkantigt och bra!

Öva:
18. Verb: ing-form (klicka för att se videofilm)

Den så kallade "ing-form" används hela tiden i engelskan. Varför - och hur?

Öva:
19. Ytterligare hjälpverb (klicka för att se videofilm)

Ett axplock bland viktiga hjälpverb som uttrycker förmåga, möjlighet, tillåtelse. Som t.ex. "Can I help you?"

Öva:20. Verb: passiv form (klicka för att se videofilm)

Det är skillnad på "jag jagade älgen" och "jag jagades av älgen"! Lär dig hur man konstruerar så kallad passiv form på engelska.
Den lilla ändringen som gör den stora skillnaden.

Öva:
21. Adjektiv och adverb (klicka för att se videofilm)

"Stor" och "stark" är exempel på adjektiv. Hur är det med adverb, och - fram för allt - hur är det på engelska?

Öva:
Extra grammatikövningar (avancerat):


Öva: