Glosboken.se erbjuder alternativa och roligare sätt att lära sig nya glosor!Till läraren
Klicka på länken ovan, bli sedan medlem. Du kan nu skapa en kurs och börja bjuda in deltagare (d.v.s. eleverna). För att göra detta måste du ha elevernas e-postadress. Eleverna måste sedan gensvara på din inbjudan och inte bli medlemmar på egen hand (det är bara om de är medlemmar i din grupp som de har tillgång till de övningar som du kommer att skapa).Till eleven
Det är viktigt att du svarar på den inbjudan som din lärare skickar till dig. Du måste nämligen bli medlem i den grupp som din lärare upprättat. Det är bara där som det finns övningar som knyter an specifikt till det som ni jobbar med i undervisningen.