En sida med många intressanta och roliga övningar där du kan träna på att läsa, lyssna, lära nya ord, grammatik med (mycket) mera!

Läsa, lyssna och titta

British Council har en mängd intressanta artiklar, tematexter, radiosändningar, berättelser och filmklipp. Till dessa finns också övningar där du kan testa din hör- och läsförståelse. Nedan följer förslag på några intressanta och lärorika texter och serier.

Podcasts

Radioliknande sändningar där värdarna tar upp aktuella och intressanta ämnen. Till varje sändning finns övningar där du testar din förståelse.
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts

Word on the Street

Lyssna och titta på program om brittisk (ungdoms)kultur och testa din förståelse genom de tillhörande övningarna.
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

Britain is Great

En serie i tolv delar där man tar upp vad som gör Storbritanninen till en stor nation utifrån olika fokusområden (språk, litteratur, sport, miljö och kunskap). Titta på de korta klippen och jobba med tillhörande övningar.
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great

Magazine

Artiklar (med olika svårighetsgrad) som tar upp aktuella och intressanta ämnen. Du kan både lyssna och läsa artiklarna för att sedan testa din förståelse genom tillhörande övningar.
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine

Stories & Poems

Berättelser och dikter från såväl kända som okända författare. Du kan lyssna och läsa dem och arbeta med tillhörande övningar där du tränar ord och förståelse.
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-poems

Grammatik och skrivregler

British Council erbjuder både teori och övningar för olika grammatikområden.

Teori (mer avancerat eftersom allt står på engelska)

På följande sida kan du välja det område du vill läsa in dig på (pronomen, artiklar, verb, substantiv, adverb och fraslära).
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar

Övningar och spel

På British Council kan du testa dina skriv- och grammatikkunskaper genom roliga spel och övningar.
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-exercises

Ord (varierad svårighetsgrad)

Träna ditt ordförråd och lär dig nya ord med roliga spel.
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/vocabulary-games